info club

Vespa Club Waasland

Aangesloten bij VC Belgium als Vespa Club Sint-Niklaas

De Club

Vespa Club Waasland vzw is een feit!


Onze vereniging werd oorspronkelijk opgericht in mei 2012 als Vespa Social Club Wasiana. Onze club ontstond als een bende van enkele enthousiaste Vespa-rijders. In en om herberg Den Enghel in Waasmunster verzamelden zich een toffe groep kameraden die eenzelfde passie deelden…de Vespa!


Sinds het ontstaan van de club werden er heel wat activiteiten en ritten georganiseerd! Maandelijks trokken de Vespa-rijders erop uit om het Waasland en ruime omgeving met de Vespa te verkennen.


Door steeds meer toenemende belangstelling voor de club vonden de intiatiefnemers het nu hét moment om van deze Vespa-vriendenclub een volwaardige Vespaclub te maken. We kozen meteen voor een nieuwe naam, nieuwe structuur en een nieuw logo. Vespa Club Waasland vzw werd gesticht op 19 januari 2015.


Vespa Club Waasland vzw heeft Sint-Niklaas en ruime omgeving als thuisbasis en zal daarom als VC Sint-Niklaas aansluiten bij VC België.


Bij akte wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, die rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Copyright @ All Rights Reserved