Vespa Club Waasland

Aangesloten bij VC Belgium als Vespa Club Sint-Niklaas

Informatie via www.vespaclub-waasland.be

Alle informatie op de website is van algemene aard, en niet persoonsgebonden.

Ze kan niet als een persoonlijk, professioneel of juridische advies beschouwd worden.

De inhoud van de website kan steeds zonder voorafgaande  kennisgeving door Vespa Club Waasland aangepast of verwijderd worden.


Gebruiksvoorwaarden

Vespa Club Waasland streeft ernaar de inhoud actueel weer te geven.

Onjuistheden kunnen gemeld worden bij de webmaster via info@vespaclubwaasland.be .

Vespa Club Waasland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat uit het gebruik

van de website.


Persoonsgegevens & Privacy

De gebruiker kan om persoonlijke informatie gevraagd worden (bij enquĂȘtes, inschrijvingen, vragenformulieren e.d.).

In dat geval worden de persoonsgegevens behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende

de verwerking van persoonsgegevens. Vespa Club Waasland garandeert dat persoonsgegevens enkel worden

ingezameld om de beoogde dienstverlening te realiseren. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan

derden. Bij vragen betreffende uw persoonsgegevens neemt u best contact op met de webmaster via het contactformulier.


Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of de inhoud, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Sint-Niklaas zijn bevoegd.


Copyright @ All Rights Reserved