info club

Vespaclub Waasland


De voorloper van 'Vespaclub Waasland' werd opgericht in 2012 als 'Vespa Social Club Wasiana'.

Maandelijks maakte een kleine vriendengroep met de Vespa ritjes door het Waasland en de verre omgeving.  


Door de groeiende belangstelling voor de club rees de noodzaak om er een volwaardige Vespaclub van te maken.

Een nieuwe naam werd gekozen, een nieuwe structuur opgesteld en een nieuw logo ontworpen. 


'Vespaclub Waasland vzw' werd officieel gesticht op 19 januari 2015. 


VC Waasland heeft Sint-Niklaas en de ruime regio als thuisbasis en is daarom als VC Sint-Niklaas aangesloten bij VC België.


 In december 2023 heeft de cultuurraad van Sint-Niklaas Vespa Club Waasland V.Z.W. erkend als socio-culturele vereniging.

MAG IK MET EEN VESPA RIJDEN IN HET BUITENLAND?


Ga je op stap met een Vespa 'bromfiets' (cilinderinhoud kleiner dan 50 cc) en heb je een rijbewijs B, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Gaat het om een scooter met een cilinderinhoud van maximaal 125 cc en 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van ten hoogste 0,1 kW/kg, dan heb je in principe een rijbewijs Al nodig.

Dat kan je op twee manieren verkrijgen, afhankelijk van de datum van uitgifte van je rijbewijs. Dateert je rijbewijs van voor 1 mei 2011, dan heb je het 'verworven recht' om voertuigen van de categorie Al te besturen. Dat zou ook zo op je rijbewijs moeten staan. Controleer dit voor de zekerheid en laat een oud rijbewijs eventueel vervangen door een nieuw Belgisch rijbewijs naar Europees model (bankkaartmodel) waarop de geldigheid voor categorie Al is aan­geduid met een datum van uitgifte. Dateert je rijbewijs van na 30 april 2011 en ben je minstens twee jaar houder van een rijbewijs categorie B, dan mag je op Belgisch grondgebied een voertuig besturen dat behoort tot categorie Al, op voorwaarde dat de code 372 aan de categorie B is toegevoegd. Deze code kan je verkrijgen na vier uur praktijkles in een erkende rijschool.

Maar wat dan in Italië? We hebben de vraag voorgelegd aan onze Italiaanse collega's van ACI (Automobile Club d'Italia). Daar bevestigt een juridisch expert dat inwoners van EU-landen, ouder dan 18 jaar en in het bezit van een rijbewijs B, wel degelijk met een 125 cc scooter mogen rijden, aldus omzendbrief nr. 300/A/744/13/101/ 3/3/9 van 25 januari 2013.

De Belgische en Italiaanse wetgeving over rijbewijzen lijken dus te verschillen. Ons advies: zorg ervoor dat de geldigheid van categorie Al op je Belgische rijbewijs staat aangeduid om eventuele discus­sies bij schade te vermijden. Of ga met een bromfiets op stap ...


Waar moet u rijden met een motor?    


Met een motor dient u net als met de auto op de rijbaan te rijden. Motards die op het fietspad rijden, mogen zich verwachten aan verkeersboetes van 140 euro. In tegenstelling tot autobestuurders mag u als motard wel gebruik maken van de busstrook. Bovendien bent u ook niet verplicht om zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te rijden.

Op een weg zonder rijstroken met eenrichtingsverkeer mag u de volledige breedte van de weg benutten. Op een weg met verkeer in beide richtingen mag u de volledige rechterhelft van de rijbaan gebruiken. 


Hoe moet u zich gedragen in de file?


Sinds in september 2011 de wet Schouppe in voege ging, riskeert u in België geen verkeersboetes meer wanneer u met de motor de file tracht voorbij te rijden. Al bent u wel gebonden aan enkele voorwaarden. Zo mag u hiervoor maximum 50 km/uur rijden en mag het snelheidsverschil met de ingehaalde voertuigen niet meer dan 20 km/uur bedragen.

Op autosnelwegen mag u dit met de motor uitsluitend tussen de 2 meest links gelegen rijstroken doen. Inhalen bij het naderen van een onbewaakte oversteekplaats voor voetgangers of fietsers blijft uiteraard strikt verboden.


Welke verkeersborden gelden uitsluitend voor motorfietsen?


In het verkeersreglement komen slechts 2 verkeersborden voor die uitsluitend op motorfietsen van toepassing zijn. Het betreft het bord C7 dat de toegang verbiedt voor bestuurders van motorfietsen en het bord E9i dat aangeeft dat hier uitsluitend motorfietsen mogen parkeren.

Opgelet: sommige verkeersborden waarop een auto staat afgebeeld gelden ook voor motoren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het inhaalverbod dat u wordt opgelegd door het bord C35.


Wat zijn de regels voor motorrijden in groep?


Eigenlijk wordt er al van een groep gesproken vanaf 2 motorrijders. Vanaf u dus met 2 of meer bent, mag u in 2 evenwijdige rijen rijden. Een groep van 51 leden of meer moet verplicht begeleid worden door minstens 2 wegkapiteins van minimum 25 jaar oud. Zij dienen reflecterende kledij te dragen met in zwarte letters op de rug het woord ‘wegkapitein’. De wegkapiteins mogen op een kruispunt zonder verkeerslichten het verkeer stilleggen met het bord C3 om de groep te laten voorbijrijden.

Uiteraard is de veiligheid bevorderen nog belangrijker dan verkeersboetes vermijden. Laat daarom een ervaren chauffeur aan een relatief vast tempo op kop rijden, gevolgd door de minst ervaren chauffeurs. Zo voorkomt u een harmonicaeffect.